Historia szpitala

 

Siostry Elżbietanki przybyły do Wrocławia z Nysy. Przyprowadziła je tutaj Matka Franciszka Werner – jedna z Współzałożycielek Zgromadzenia. Pierwsze kroki były jeszcze nieśmiałe, stawiane z niepewnością, ale Siostry były przekonane o potrzebie służby drugiemu człowiekowi. Podjęły budowę szpitala własnymi siłami. Pierwsze obiekty szpitalne zaczęły się od małej posesji, gdzie Matka Franciszka odpowiadając na potrzeby społeczeństwa, przy pomocy ludzi dobrej woli, realizowała plan służby zgodny z podjętym wcześniej charyzmatem.

zdjęcie Matki Franciszki Werner

Budynek pełniący obecnie funkcję Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego we Wrocławiu przy ul. św. Józefa 2/4 został zbudowany w 1901r. z przeznaczeniem dla nowicjatu.  I tak było do 1945 roku. W trakcie działań wojennych w 1945 cały kompleks Domu Generalnego we Wrocławiu wraz ze szpitalem św. Józefa uległ w 80% zniszczeniu. Siostry znalazły się bez dachu nad głową i bez środków do egzystencji. Po wojnie Zgromadzenie podjęło się  podnoszenia z gruzów zrujnowanych budynków- w pierwszej kolejności odbudowując szpital na terenie dawnego nowicjatu, czyniąc to  wielkim nakładem sił i poświęceniem. Zaraz po  wyremontowaniu parteru i  uzyskaniu zgody na wznowienie działalności szpitala dnia 1 lipca 1946r. Siostry przyjęły pierwszych chorych, same zaś  zamieszkały w piwnicy. W międzyczasie remontowano kolejne piętra, przyjmując nowych chorych i  personel. A w 1948r. szpital został powiększony o salę operacyjną. W dniu 3 października 1949r. pozbawiono Siostry tej instytucji i oddano w bezpłatne użytkowanie Gminie Wrocław. W związku z przejęciem szpitala został zwolniony z pracy cały zakonny personel administracyjno-gospodarczy. Dnia 7 stycznia 1951 r. zmuszono Siostry do oddania kolejnych pomieszczeń w celu utworzenia przychodni rejonowej.  Szpital jako Miejski przez 40 lat przechodził różne formy działalności. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Zgromadzenie czuło się zobowiązane wystąpić do Komisji Majątkowej z prośbą o odzyskanie utraconych nieruchomości. I tak od 1993 r. budynek Szpitala ZOZ-u wrócił na powrót w posiadanie Zgromadzenia.  Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu i modernizacji utworzono dnia 27 marca 1995r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, który został poświęcony 24 czerwca 1997 r.  i początkiem sierpnia oddany do użytku na rzecz chorych i potrzebujących.

 

zdjęcie zakładu z drugiego brzegu rzeki

 

TRANSLATE