RTG

Radiografia to najpowszechniej stosowana technika obrazowania ciała wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, które przechodząc przez tkanki o zróżnicowanej gęstości pochłaniane jest w różnym stopniu. W efekcie uzyskuje się obrazy w odcieniach szarości będące dwuwymiarowym odwzorowaniem narządów wewnętrznych i struktur kostnych.

Badania rentgenowskie znajdują szczególne zastosowanie w rozpoznawaniu następstw urazów, choroby nowotworowej oraz zmian w układzie kostno stawowym.

W naszej pracowni rentgenowskiej dysponujemy zaawansowanym technologicznie aparatem do zdjęć stomatologicznych Heliodent oraz ogólnodiagnostycznym Quantum Medical Imaging pracującym w systemie radiografii analogowej a w najbliższym czasie radiografii cyfrowej.

Aparat ten dzięki  swojej budowie oraz mobilności pozwala na wykonanie bardzo wymagających zdjęć ortopedycznych czy neurologicznych.

 Badania rtg wykonujemy na podstawie pisemnego skierowania

W celu ochrony pacjenta stosujemy osłony osobiste (pod warunkiem, że nie pogarszają jakości diagnostycznej obrazu). Ograniczamy liczbę  projekcji, czas ekspozycji oraz rozmiary wiązki do niezbędnego minimum.

Celem stałego podnoszenia poziomu badań oraz eliminacji błędów w naszej pracowni wdrożone zostały procedury jakości opisane w Księdze Jakości zgodne z Systemem Zarządzania Jakością.

Nasze urządzenia podlegają obowiązkowym , okresowym testom jakości i przeglądom, a personel posiada wszelkie wymagane uprawnienia, szkolenia i certyfikaty.

ZAKRES USŁUG PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ :

RTG CZASZKI

RTG OBRĘCZY BARKOWEJ

RTG KOŃCZYNY GÓRNEJ

RTG KLATKI PIERSIOWEJ

RTG KRĘGOSŁUPA

RTG MIEDNICY

RTG KOŃCZYNY DOLNEJ

RTG ZĘBOWE (PUNKTOWE)

GODZINY WYKONYWANIA ZDJĘĆ

Od poniedziałku do piątku:  8.30 – 17.30

ODBIÓR WYNIKÓW

Od poniedziałku do niedzieli:  8.00-18.00

Współpracujemy z wieloma Przychodnia mi Specjalistycznymi ,Praktykami Lekarzy Rodzinnych, Prywatnymi Praktykami Ortopedycznymi.

Pacjenci ze skierowaniami z miejsc współpracujących (podpisana umowa) wykonują zdjęcia bezpłatnie. Istnieje możliwość wykonania zdjęcia komercyjnie według cennika (wymagane skierowanie).

lekarz radiolog przy opisywaniu zdjęć rtg

TRANSLATE