Nasz Zakład

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. ZOL udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Zakład zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, terapię zajęciową, psychoterapię oraz porady specjalistów.

 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU OBEJMUJE:

  • Kompleksowe świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjno-opiekuńcze niezbędne do poprawy bądź podtrzymania stanu zdrowia chorego w systemie całodobowym.
  • Ambulatoryjną rehabilitację leczniczą.
  • Usługi z zakresu rentgenodiagnostyki 

 

 

 

 

TRANSLATE